Lapse suveteenistus ja maksuvaba tulu

Foto: Shutterstock

Eraisiku tulu maksustatakse olenemata inimese vanusest üldistel põhimõtetel. Kui töö tegijaks on laps, siis tööandja deklareerib maksudeklaratsiooni vormil TSD lapse tasu ja maksab sellelt kõik tööjõumaksud. Seda ka juhul kui lapse töötasu kalendrikuus on madalam üldisest maksuvabast tulust ehk 654 eurost.

Üldise maksuvaba tulu arvestamiseks tuleb tööandjale esitada maksuvaba tulu avaldus.

Kui laps esitab tööandjale maksuvaba tulu avalduse ja tema töötasu jääb alla 654 euro, siis sellelt tulumaksu kinni ei peeta.

Kui laps avaldust ei esita, siis peab tööandja tasult tulumaksu kinni, kuid lapsel on võimalik enammakstud tulumaks tagasi saada füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel.

Lapsevanema tuludeklaratsioonis arvesse võetavat kuni 17 aastase vanuse lapse maksuvaba tulu (1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot alates kolmandast lapsest) vähendatakse lapse töötasu võrra.

Tööandja deklareeritud andmete alusel on koos lapse isikuandmetega ka lapse töötasu eeltäidetud lapsevanema tuludeklaratsioonis ja see vähendab lapsevanema täiendavat maksuvaba tulu. Kui laps on saanud töötasu, mille kohta eeltäidetud andmeid ei ole, siis tuleb lapsevanemal see ise ära deklareerida.

Tuludeklaratsiooni esitamine

Kui laps omab elektroonilist allkirjaõigust, siis saab laps oma tuludeklaratsiooni esitada maksu- ja tolliameti või panga e-teenuste keskkonna kaudu ise.

Kui lapsel allkirjaõigus puudub, siis tuleb tuludeklaratsioon esitada pabervormil ning selle peab lapsevanem allkirjastama.

Kahe või enama lapse ülalpidamise korral on lapsevanemal või muul last ülalpidaval isikul õigus oma tulust maha arvata täiendav maksuvaba tulu 1848 eurot alates teisest lapsest ja 3048 eurot alates kolmandast lapsest.

Kui laps on saanud töötasu või muud maksustatavat tulu, siis tuleb lapsevanema tuludeklaratsioonis lapse tulu ära näidata ning lapsevanema täiendav maksuvaba tulu väheneb lapse tulu võrra.

Näide: lapse suvel teenitud töötasu on 1000 eurot. Kahe lapsega lapsevanem saab oma tuludeklaratsioonis täiendavalt maksuvaba tulu maha arvata lapse tulu võrra vähem ehk 848 eurot (1848 – 1000 = 848).

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll